A TOJÁS MITOLÓGIÁJA

Pontosabban a tojás a mitológiában. Nincs talán másik olyan élelmiszer, amihez ennyi szimbólum és monda kapcsolódik, mint a tojáshoz. Össze is szedtük a legérdekesebbeket, hogy lásd, már őseink életében is fontos szerepe volt a tojásnak.

Minden a tojásból ered

Az egyiptomiak egyik teremtéstörténete az úgynevezett őstojás mítosz. Az ókori néphiedelem szerint több isten is tojásból született, a világ maga is egy tojásra hasonlít. E hitt oly erős volt, hogy a fáraók földjén sok olyan sírt tártak fel régészek, melyekben tojásokat tettek az elhunyt mellé. Úgy vélték ugyanis, hogy ez az útravaló segíti majd a túlvilágra vagyis a tojás belsejébe való átkelést.

“..minden egy őstojásból származik”

A termékenység

De nemcsak Afrika hordoz tojáshoz kapcsolódó teremtésmítoszokat, északon is elterjedt az a meggyőződés, hogy a világunk tojásból keletkezett. A finnugor mitológia egyik elterjedt, több nép által is átvett hiedelme, hogy minden egy őstojásból származik. A Kalevalában is fellelhető történet szerint egy törött tojásból lett a földünk. Pontosabban a héjból a föld és az ég, a sárgájából a nap, a fehérjéből pedig a hold.

Máig élő szokásokban is fellelhetjük a tojást, elég a húsvéti ünnepkörre gondolnunk. A húsvét a tavasz köszöntése, a természet újraéledése és mi más lenne ennek egyik legtipikusabb szimbóluma, mint maga a tojás. Díszítése, színei tájegységenként változóak ugyan, de a jelentése mindig, mindenhol ugyanaz.

Persze a mitológia különös történeteket is tartogat! A görögök úgy hitték, hogy Léda királyné, akit Zeusz elcsábított, két hattyútojást szült és ezekből keltek ki gyermekei. A tojásból kikelt leány az a Szép Heléna, aki miatt később a trójai háború kitört!


A húsvét a tavasz köszöntése

Mindenhol

Beszéltünk már afrikai, észak- és dél-európai történetekről. Ez azonban nem minden! A kínai mondavilágban is megtalálható a tojás. Talán meglepő, de itt is a nap és a hold szimbólumaként kerül szóba. Vagyis hiába a hatalmas távolság az emberek ugyanazt látták ebben a fontos élelmiszerben a világ szinte minden táján.